Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χώμα. Ευδοκιμεί καλύτερα σε βαθιά, γόνιμα, καλοστραγγιζόμενα και ασβεστώδη εδάφη. Δεν προτιμά τα αργιλώδη εδάφη.