Χώμα

Προτιμά ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη, με καλή αποστράγγιση. Το Ph του εδάφους θα πρέπει να κυμαίνεται από 6-7 μονάδες.