Χώμα

Δεν έχει απαιτήσεις, μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και σε κακής ποιότητας χώμα. Αναπτύσσεται σε αλατούχα, αμμώδη και φτωχά εδάφη.