Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος, αλλά η ανάπτυξή της είναι καλύτερη σε βαθιά, γόνιμα και καλοστραγγιζόμενα εδάφη.