Χώμα:

Μπορεί να αναπτυχθεί σε πληθώρα εδαφών αρκεί να έχουν καλή αποστράγγιση. Ιδανικά είναι τα πλούσια σε οργανική ουσία, σχετικά υγρά αλλά με καλή στράγγιση εδάφη. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε ασβεστούχα εδάφη ή περιοχές με υψηλή αλατότητα.