Χώμα:

Προτιμά τα μέτριας γονιμότητας, υγρά, όμως με καλή αποστράγγιση εδάφη. Αναπτύσσεται καλύτερα σε όξινο pH, αλλά μπορεί να ανεχτεί και ουδέτερες τιμές. Είναι φυτό ακατάλληλο για φύτευση σε αλκαλικά εδάφη.