Χώμα:

Η σημύδα έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ότι αφορά το έδαφος, αρκεί να μην είναι υπερβολικά ασβεστούχο. Ιδανικά, φροντίζουμε το έδαφος μας να έχει καλή αποστράγγιση. Αναπτύσσεται σε εύρος pH 5,6 – 7,8.