Χώμα:

Δεν έχει πολλές απαιτήσεις όσον αφορά το έδαφος. Ιδανικά είναι τα γόνιμα εδάφη με καλή αποστράγγιση.