Φύτευση

 

Τις φυτεύετε σε απόσταση μέχρι 5-7 μέτρα μεταξύ τους, ανάλογα με την ποικιλία.