Φοινικοειδή

  • Θα ποτίστε μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις.
  • Για να μην έχετε σαπίσματα από μύκητες, δεν πρέπει το χώμα να είναι πολύ υγρό.
  • Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0οC:

- θα πρέπει να καλύψετε με ειδικό πανί παγετοπροστασίας τα φύλλα

- θα πρέπει να ρίξετε χωνεμένη κοπριά στο λάκκο