Εποχή σποράς

Μπορείτε να τον σπείρετε από τέλη Σεπτέμβρη μέχρι και το Νοέμβριο, αρκεί να είναι ήπιος ο χειμώνας.