Εποχή σποράς

Η καλύτερη εποχή σποράς είναι τον Απρίλιο και το Μάιο.