Επικονίαση

Για τη γονιμοποίηση της φιστικιάς είναι απαραίτητη η μεταφορά γύρης από τα άνθη του αρσενικού δέντρου στα άνθη του θηλυκού. Τα δέντρα ξεκινούν να ανθίζουν τον Απρίλιο, με τα αρσενικά άνθη να εμφανίζονται πρώτα. Οι μέλισσες δεν επισκέπτονται τόσο τη φιστικιά κι έτσι η επικονίαση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τον άνεμο. Για το λόγο αυτό η διάταξη με την οποία έχουν φυτευτεί τα αρσενικά με τα θηλυκά φυτά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχή μεταφορά της γύρης και την παραγωγή που θα πάρουμε. Ένα αρσενικό δέντρο παράγει αρκετή γύρη για 8 με 12 θηλυκά. Για να αυξήσουν το ποσοστό επικονίασης, οι παραγωγοί φιστικιών συλλέγουν τα αρσενικά άνθη και τα συντηρούν μέχρις ότου ανθίσουν και τα θηλυκά δέντρα. Έπειτα, σκορπώντας τη γύρη των αρσενικών πάνω από τα ώριμα θηλυκά άνθη τα γονιμοποιούν τεχνητά.