Επικονίαση

Η ασερόλα δεν είναι αυτογόνιμη , δηλαδή παρόλο που φέρει αρσενικούς και θηλυκούς γαμέτες στα άνθη της χρειάζεται άλλο ένα δέντρο για να επιτευχθεί η παραγωγή καρπών. Τελευταία στη βιβλιογραφία αναγράφονται και αυτογόνιμες ποικιλίες, ωστόσο η ποιότητα του καρπού είναι μειωμένη.