Εχθροί και ασθένειες:

Το κυριότερο πρόβλημα είναι το λεπιδόπτερο Myelois ceratoniae Zell. Άλλα έντομα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές είναι τα τζιτζίκια, ο αλευρώδης (Dialeurodes citri) και το λεκάνιο (Lecanius elongatuus). Σημαντικές ζημιές μπορούν να προκαλέσουν και τα ποντίκια. Γενικότερα είναι φυτό ανθεκτικό στις περισσότερες προσβολές.