Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από ωίδιο και βρούχο.