Εχθροί και ασθένειες

Οι πιο επικίνδυνοι εχθροί του στην χώρα μας είναι έντομα. Συγκεκριμένα το ρυγχωτό σκαθάρι του Ευκαλύπτου (Gonipterus scutellatus Gyll) και το υμενόπτερο (Ophelimus eucalypti).  Από ασθένειες οι πιο συχνές είναι η σήψη λαιμού και η μολύβδωση που προκαλούνται από μύκητες.