Εχθροί και ασθένειες

Δεν προσβάλλεται εύκολα από έντομα, μύκητες ή βακτήρια. Πιθανώς να υπάρχουν προσβολές από τετράνυχο, αλλά αυτές είναι σπάνιες. Το Καλοκαίρι μπορεί να παρατηρηθεί κιτρίνισμα των φύλλων λόγω έλλειψης αζώτου. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται λίπανση του φυτού με αζωτούχο λίπασμα. Σε περιοχές όπου το ίλεξ είναι φυτεμένο κοντά στη θάλασσα αρκετά από τα φύλλα μπορεί να πέσουν. Αυτό οφείλεται στο μηχανισμό χειρισμού αλάτων του φυτού και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή του.