Εχθροί και ασθένειες

Το έλατο είναι ανθεκτικό φυτό σε  ασθένειες. Όμως σε περίπτωση προσβολής από εχθρούς ή ασθένειες προκαλείται πρόβλημα στο ριζικό σύστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί από κακή αποστράγγιση του εδάφους,  εξαιτίας της  υπερβολικής υγρασίας.