Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από ακάρεα και κοκκοειδή στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, όταν η ατμόσφαιρα είναι ξηρή.