Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από τετράνυχο, μελίγκρα, βότρυ, ωίδιο, κλαδοσπορίωση θρίπα και σκωρίαση.