Εχθροί και ασθένειες:

Είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά σε εχθρούς και ασθένειες, άλλωστε δεν έχει επιβιώσει τυχαία δίχως σημαντικές αλλαγές  τόσα εκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη μας.