Εχθροί και Ασθένειες

Προσβάλλεται από τους ίδιους εχθρούς και ασθένειες που περιλαμβάνονται και στο κανονικό λάχανο. Συγκεκριμένα οι πιο συνηθισμένοι εχθροί είναι:

 • Πιερίδα
 • Αλευρώδης
 • Αφίδες
 • Πλουντέλλα
 • Φυλλοτρέτα
 • Αθάλια
 • Άλτης κηπευτικών
 • Νηματώδεις εδάφους

Οι πιο συχνές ασθένειες είναι :

 • Αλτερναρίωση
 • Αδρομύκωση
 • Περονόσπορος
 • Άνθρακας
 • Καρκίνος της ρίζας
 • Σκληρωτινίαση
 • Ωίδιο
 • Μαύρη σήψη των νεύρων

Σε περίπτωση προσβολής συμβουλευόμαστε τον γεωπόνο μας για να παραλάβουμε το ανάλογο σκεύασμα.