Εχθροί & Ασθένειες:

Δεν έχει σοβαρούς φυσικούς εχθρούς. Είναι επίσης ανθεκτικό σε ζημιές από ζώα.