Έδαφος:

Δεν ανέχεται τα εδάφη με λιμνάζοντα νερά και ζητά καλή αποστράγγιση. Αναπτύσσεται με επιτυχία σε πολύ φτωχά και άγονα εδάφη και έτσι μπορεί να αξιοποιήσει περιοχές όπου δεν ταιριάζει κάποια άλλη καλλιέργεια.