Έδαφος

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους αρκεί η στράγγιση να είναι πολύ καλή. Ιδανικά είναι τα βαθιά γόνιμα εδάφη με ελαφρώς όξινο pH (5,5 – 7).