Έδαφος

Προσαρμόζεται στα περισσότερα είδη εδαφών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Γενικά είναι φυτά που δεν μεταφυτεύονται εύκολα με επιτυχία οπότε είναι καλό να φυτεύονται κατευθείαν στην τελική τους θέση.