Έδαφος

Αναπτύσσεται σε διάφορα εδάφη, αρκεί να υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική και εδαφική υγρασία, όπως επίσης πλούσια οργανική ύλη και θρεπτικά στοιχεία.