Διάρκεια ζωής

Μπορεί να ζήσει ένα, δύο ή και τέσσερα χρόνια. Η ηλικία της βασίλισσας επηρεάζει και την δυναμική του πληθυσμού του μελισσιού και της παραγωγής μελιού. Σε μελίσσια με μεγάλο πληθυσμό, όπου η βασίλισσα ωοτοκεί με έντονο βαθμό σε όλη την διάρκεια του έτους, θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο αλλιώς κάθε δύο χρόνια.