Ανθοφορία

Ανθίζει για 5-6 εβδομάδες μια φορά το χρόνο.