Άνθηση

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν ή άνθηση μπορεί να διαρκεί όλο το χρόνο. Ευνοείται από ζεστό καιρό.