Άλλες περιποιήσεις

Καθαρίζετε τακτικά τα φύλλα του από τη σκόνη με βρεγμένο βαμβάκι.